Süreci hızlandırır, operasyonel maliyetleri azaltır.

Noter tasdiki ve defter arşivleme gibi fiziksel operasyonlar ortadan kalkar.

Maliye Bakanlığı’nın e-defter standartları ile %100 uyumludur.

Yasal bildirim süreçleri (GİB) otomatik olarak gerçekleştirilir.

Gerekli görüldüğünde dosyalara anında erişilebilir.